mask

Đảng bộ xã Long Thành (Yên Thành): Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của xã Long Thành (Yên Thành) đến năm 2025. Sau 2 ngày tổ chức đại hội, Đảng bộ xã Long Thành (Yên Thành) đã bầu ra BCH mới và thống nhất phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 29/4, Đảng bộ xã Long Thành, huyện Yên Thành chính thức đại hội đại biểu khóa .... nhiệm kỳ 2020 - 2015. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngày 29/4, Đảng bộ xã Long Thành, huyện Yên Thành chính thức đại hội đại biểu khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Long Thành, huyện Yên Thành cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội…

Hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, nhân dân đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần, chất lượng cuộc sống cho người dân.
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Tổng đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2015 - 2020 của xã khoảng gần 1 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên thông qua các chương trình dự án, trên: 250 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 10%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 471 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với năm 2015, đạt chỉ tiêu đại hội (từ 1,5 đến 2 lần). Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; bình quân thu nhập đầu người đến 2020 ước đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2015 (mục tiêu đại hội từ 45 - 60 triệu đồng).

Bộ mặt nông thôn xã Long Thành đổi mới trong những năm qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Bộ mặt nông thôn xã Long Thành đổi mới nhiều trong những năm qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2025: Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 9,5 - 10%; Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản: 34 - 36%; Công nghiệp - xây dựng: 43 - 44%; Dịch vụ: 22 - 23%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng; Thu ngân sách hàng năm 25 tỷ đồng. Long Thành phấn đấu đến đến năm 2025 đạt xã NTM kiểu mẫu. Hàng năm chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 50% HTXSNV... Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã.

Tin mới