mask

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 5, khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Ảnh: Phương Linh

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/5 tại Hà Nội. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Đại tá Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.
Đại tá Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Ảnh: Phương Linh

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 5, khóa XIII. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ, đảng viên dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Ảnh: Phương Linh

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, văn phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan Bộ Chỉ huy thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tin mới