mask

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 73 đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Sáng 6/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3 năm 2018. Lớp học có 73 học viên từ các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tham gia. Theo kế hoạch, lớp sẽ bế giảng vào ngày 15/8/2018.
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Quốc Đạt
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Quốc Đạt

Theo chương trình, học viên được học 10 bài lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, trong đó làm rõ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tìm hiểu những nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tìm hiểu nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng về đạo đức và những nội dung phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên trẻ, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia tốt các hoạt động, chấp hành đúng nội quy, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các đồng chí giảng viên kiêm chức thực hiện tốt việc giảng dạy theo chương trình đề ra, đồng thời tăng cường cung cấp, bổ sung những thông tin, liên hệ thực tế tình hình của tỉnh, cũng như Đảng bộ Khối để làm rõ các nội dung bài giảng…

Tin mới