mask

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất chọn chủ đề năm 2021 “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu”, đồng thời đề nghị các cấp ủy triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp và nội dung đăng ký nêu gương...

Sáng ngày 17/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc “thực hiện các Quy định số 08 -QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 2993 -QĐ/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trách nhiệm nêu gương”. 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đại diện 08 tổ chức Đảng được chọn làm điểm trong việc triển khai các quy định về nêu gương.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đại diện 08 tổ chức Đảng được chọn làm điểm trong việc triển khai các quy định về nêu gương.

Đánh giá những nét nổi bật sau hơn 01 năm triển khai, thực hiện các quy định về nêu gương các cấp ủy cơ sở đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW và cam kết khắc phục những nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Toàn Đảng bộ đăng ký gương điển hình có 346 cá nhân, 67 chi bộ trong đó có 41 mô hình. Một số Đảng bộ có những mô hình đăng ký phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, như: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước với mô hình “3 không”, Đảng bộ Sở Tài chính với mô hình “Thực hiện công tác dân chủ cơ sở gắn với thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã với mô hình “4 đúng, 3 phải, 2 sát”, Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ với mô hình "Đảng trong cuộc sống hôm nay", Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An với mô hình “Chi bộ 5 tốt”, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh với mô hình “xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu”, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với mô hình “Vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em khuyết tật, khó khăn; giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người nghiện ma túy tự nguyện; giáo dục đặc biệt cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ”, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh vườn cây nông dân ơn Bác"...

Hội nghị cũng đã thống nhất chọn chủ đề năm 2021 “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu”, các cấp ủy cần triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau và nội dung đăng ký nêu gương như: Rà soát để cụ thể hóa nội dung nêu gương tại cơ quan, đơn vị theo phương châm rõ nội dung, rõ đối đượng, thuận tiện trong việc theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá nội dung thực hiện. Triển khai cho 100 cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Nhân rộng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các quy định nêu gương gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Tin mới