mask

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

(Baonghean.vn)- Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách phải theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, cùng cấp ủy cơ sở chuẩn bị tài liệu duyệt đại hội theo hướng dẫn.

Sáng 10/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến với nội dung trọng tâm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến.

Trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  khác của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở ảnh 1
Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Lê

Các đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội điểm đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng, đồng thời đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch Covid - 19 xảy ra.

Tại cuộc họp, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách phải theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, cùng cấp ủy cơ sở chuẩn bị tài liệu duyệt đại hội theo hướng dẫn.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm chỉ đạo cơ sở được phân công chuẩn bị đại hội, rà soát, thẩm định hồ sơ duyệt đại hội và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối để thống nhất lịch duyệt. Chịu trách nhiệm về quá trình chỉ đạo đại hội cơ sở được phụ trách...

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong tình hình hiện nay, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan, của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian, phù hợp trong thời gian cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19.

Tin mới