mask

Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI)

(Baonghean.vn) Hôm nay 1-2-2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội Nghị quán triệt Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 6(khoá XI) cho các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư TCCS Đảng trực thuộc; các đồng chí là báo cáo viên Đảng uỷ khối, báo cáo viên cơ sở.

Trong 1 ngày, các đồng chí tham gia Hội nghị đã được quán triệt những nội dung chủ yếu liên quan đến những nội dung trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, thảo luận trao đổi trực tiếp các vấn đề đặt ra từ hội nghị liên hệ đến điều kiện thực tế của tỉnh.

Buổi sáng, các học viên đã nghe nội dung kết luận về Đề án “ Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và  Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH. Buổi chiều quán triệt  nội dung Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật vê đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và kết luận về Đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN./.

HN

Tin mới