mask

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở cho 100 bí thư chi bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy tổ chức khai giảng lớp thứ nhất Bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh:
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Khánh Hồng

Trong thời gian diễn ra khóa học, 100 học viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên đến từ 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được bồi dưỡng các nội dung cơ bản về: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi, đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở.

Công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao vai trò, chức năng của các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, chỉ rõ những mặt ưu điểm và những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí mong muốn, các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng tại đơn vị, nâng cao và phát huy vai trò tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

Tin mới