Đảng ủy Khối doanh nghiệp: Đưa nghị quyết đến từng đối tượng đảng viên

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ sau đại hội đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới hình thức quán triệt, học tập lý luận chính trị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Nghệ An đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những giải pháp được Đảng ủy khối quan tâm từ sau đại hội đến nay, đó là tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, từng cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó xây dựng tư tưởng tiến công, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, đột phá để xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Bốc dỡ hàng tại Công ty CP vận tải ô tô 5

Theo đó, việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp được Đảng ủy Khối tổ chức theo hình thức tập trung cho các đồng chí trong cấp ủy, Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc các doanh nghiệp.

Về phía các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, do đặc thù cấp ủy kiêm nhiệm và tập trung nhiều vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối cũng đã mở nhiều lớp quán triệt, học tập nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các lớp được tổ chức theo hình thức tập trung tại Đảng ủy Khối vào ngày thứ 7, chủ nhật, kể cả ban đêm hoặc nhiều đảng bộ, chi bộ ghép để học tập, hoặc ở đảng bộ có nhiều đảng bộ bộ phận thì tổ chức ngay tại doanh nghiệp.

Tương tự, các lớp bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, đối tượng đảng và đều được thực hiện theo hình thức này.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Tân Khánh An

Nhờ cách làm đó mà số lượng cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tăng lên. Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng ủy đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; 4 lớp cho cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 5 lớp sơ cấp chính trị cho 261 cán bộ, đảng viên và 1 lớp trung cấp chính trị cho 83 học viên thuộc 18 TCCSĐ. Mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 280 đồng chí cấp ủy viên; 4 lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kiểm tra, tổ chức, văn phòng cho 548 đồng chí; 1 lớp tập huấn công tác pháp luật cho 71 cấp ủy viên của 35 TCCSĐ; 2 lớp tập huấn công tác Đoàn cho 300 học viên...

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng đã mở 3 lớp bồi dưỡng chính trị cho 207 đảng viên mới; 4 lớp bồi dưỡng chính trị cho 295 đối tượng đảng ở gần 100 TCCSĐ...

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới