mask

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An kết nạp 100 đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW (ngày 22/10/2018) và Thông báo số 55-TB/TW (ngày 20/4/2019).
Đảng úy

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ảnh: Thanh Quỳnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII; phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm, phương châm chỉ đạo Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Các đại biểu còn được quán triệt những mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14 – KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 100 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 169 đồng chí.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp ước đạt 16.466,22 tỷ đồng (tăng 6,3% so với cùng kỳ).

Thu nhập bình quân người lao động dao động tại các doanh nghiệp đạt từ 3,7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/tháng. 

Đồng chí Thái Khắc Thư
Đồng chí Thái Khắc Thư  - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tiến hành lấy ý kiến, giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025.

Tin mới