mask

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Quán triệt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Chiều 6/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, PGS, TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện xây dựng Đảng trực tiếp quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã nghe PGS, TS Lâm Quốc Tuấn trình bày nội dung về Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng nghe trình bày về  Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Vai trò của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân cũng là những nội dung trọng tâm trong Chuyên đề năm 2019 được PGS, TS Lâm Quốc Tuấn nhấn mạnh tại hội nghị.

Tin mới