mask

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

(Baonghean.vn) -  Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đối với các tổ chức Đảng, chi bộ trong doanh nghiệp trong tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 1

Sáng 25/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy". Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 136 tổ chức cơ sở Đảng (61 đảng bộ và 75 chi bộ cơ sở); 336 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận với gần 5.800 đảng viên.

Triển khai Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành năm 2017 về Nâng cao sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã chú trọng quán triệt sâu rộng đến tận chi bộ, đảng viên; ban hành 17 văn bản chỉ đạo (cấp ủy cơ sở ban hành 62 văn bản), gắn triển khai Chỉ thị số 13 với các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, hướng dẫn các cấp liên quan đến công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 2

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nêu những kết quả đạt được và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh với những cách làm hay, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị hàng tháng đối với cán bộ theo dõi cơ sở để nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với từng đơn vị trực thuộc, trong đó có chất lượng, số lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc; quan tâm sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trong sinh hoạt thường xuyên gắn thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) với phong trào thi đua lao động, sáng kiến kỹ thuật và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 3

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các cấp ủy, chi bộ quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình; phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của bí thư chi bộ; ý thức, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, toàn diện cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; đặc biệt là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Thông qua sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều chi bộ, bí thư có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối là 8,3%; nộp ngân sách tăng trưởng bình quân hàng năm là 13,71% (chiếm từ 16,5 - 20% tổng thu nội địa của tỉnh.

Đời sống, việc làm của cán bộ, đảng viên và người lao động được đảm bảo và không có đình công, bãi công xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 4

Một trong những vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp là lãnh đạo đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa đến quần chúng lao động. Ảnh: Mai Hoa

Tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy" với quy mô và trang trọng; đồng thời ghi nhận, biểu dương việc triển khai chỉ đạo với nhiều đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trong nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, phát huy và hoạt động các tổ chức, đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của chi bộ, sinh hoạt chi bộ và mối quan hệ chất lượng sinh hoạt chi bộ với năng lực lãnh đạo của chi bộ, của tổ chức Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn. Ảnh: Mai Hoa

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động rất đặc biệt và cùng với hình ảnh, vai trò cá nhân của đảng viên quyết định vai trò, hình ảnh của tổ chức Đảng trong thực hiện sứ mệnh lãnh đạo của mình. Như vậy, nếu coi tổ chức Đảng là một chỉnh thể thống nhất thì sinh hoạt chi bộ là một mặt hữu cơ không thể thiếu trong chỉnh thể đó.

Đảng ta cũng đề ra các phương pháp lãnh đạo bằng ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch; lãnh đạo thông qua đảng viên. Chủ trương, nghị quyết của Đảng là quyết nghị, ý chí của tập thể mà tập thể là các đảng viên thông qua hội, họp, sinh hoạt, thảo luận; kể cả đảng viên khi nói và làm phải theo nghị quyết. Như vậy, vai trò hết sức quan trọng của sinh hoạt tập thể.

Sinh hoạt chi bộ cũng đảm bảo “rường cột” tập trung dân chủ của Đảng, đặc biệt để đảm bảo mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể; yêu cầu cá nhân phải phục tùng tổ chức, trước sinh hoạt, trong sinh hoạt có thể có ý kiến khác nhau, thậm chí tranh luận nhau “nảy lửa”, nhưng sau sinh hoạt đã có quyết nghị, nghị quyết của chi bộ thì đảng viên phải tuân thủ, hành động theo quyết nghị, nghị quyết đó.

Sản phẩm của sinh hoạt chi bộ là quyết định về các chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, người lao động và quyết định phương hướng hành động của tổ chức Đảng và đảng viên trong tổ chức Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 6

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì các quyết nghị của tổ chức Đảng đó mới đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, mới dẫn dắt được Nhân dân và các phong trào xã hội.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt mới đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo thống nhất của tổ chức; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì đảng viên mới nhận thức rõ được nhiệm vụ của mình và biết cách để thực hiện được nhiệm vụ đó.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì sự đoàn kết của chi bộ cũng sẽ mới đảm bảo một cách chắc chắn.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc ảnh 7
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã định hướng, gợi mở một số biện pháp, giải pháp, cách thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó nhấn mạnh khâu chuẩn bị, quy trình sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn; bám sát thực hiện các tiêu chí Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ với tinh thần tự giác đánh giá, kiểm điểm chính mình, tránh chạy theo tiêu chí làm lệch hướng sinh hoạt chi bộ.

Phân tích về những đặc thù, khó khăn riêng của tổ chức Đảng trong từng doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu “bất di, bất dịch” là Đảng nói và làm như thế nào để doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đem lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp.

Muốn vậy, tổ chức Đảng phải làm rất nhiều việc, trong đó có sự nêu gương của cán bộ, đảng viên bắt đầu từ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiên trì công tác tuyên truyền, vận động, sẻ chia với doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hữu cơ, tác động ảnh hưởng và cần nhau giữa chủ doanh nghiệp – công nhân, người lao động và các tổ chức chính trị để đạt một mục tiêu chung là phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 18 chi bộ và 18 bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin mới