mask

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động, kêu gọi các doanh nghiệp  tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác an sinh xã hội và phấn đấu xây dựng 100 nhà ở cho người nghèo.
0:00 / 0:00
0:00

Quán triệt 4 Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6

Sáng 18/2, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành ngày 10/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức trao Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 77 điểm cầu với gần 6.000 cán bộ, đảng viên thuộc 136 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Khối.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 1

TS. Tống Đức Thảo - Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe TS. Tống Đức Thảo - Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trung ương khoá XIII.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 2

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tham gia tại hội nghị trực tiếp. Ảnh: Mai Hoa

Phát động xây dựng nhà ở cho người nghèo

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt triển khai Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ban hành ngày 10/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; đồng thời phát động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 3
Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An quán triệt Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở sau hội nghị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng đối tượng, đồng thời triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình hoạt động và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 4
Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu 40, 30 tuổi Đảng cho 7 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng kêu gọi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đến năm 2025, toàn Đảng bộ Khối xây dựng, sửa chữa được ít nhất 100 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 5
Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 4 tập thể và 2 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng đã trao Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 1 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền và 2 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.

Tin mới