Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận, tập trung vào các vấn đề: Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng; công tác quản lý huấn luyện và thi đua, khen thưởng...
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu

Tin mới