mask

Đánh giá đúng thực trạng để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Đảng Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình tại buổi dự sinh hoạt, khảo sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Quyết định số 3062-QĐ/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thành lập các tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình sinh hoạt chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh, chiều ngày 05/9/2019, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tổ trưởng tổ nghiên cứu chi bộ loại hình trong các cơ quan cùng các thành viên trong tổ đã trực tiếp dự sinh hoạt, khảo sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt tại chi bộ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao cấp ủy cơ sở và chi bộ đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là đối với chi bộ ghép từ nhiều phòng ban chuyên môn khác nhau. Đồng chí lưu ý chi bộ Kết cấu hạ tầng giao thông cần tiếp tục nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương sinh hoạt Đảng, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Cần xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ làm cơ sở nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Những nội dung có tính chất đột phá cần thiết phải có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu đánh giá kết quả khảo sát
Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu đánh giá kết quả khảo sát.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, thông qua đợt khảo sát, Tổ nghiên cứu sẽ tổng hợp kết quả, đánh giá đúng thực trạng, khách quan chất lượng sinh hoạt chi bộ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt ở loại hình chi bộ trong các cơ quan. Từ đó, tham mưu xây dựng những giải pháp để chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.          

Tin mới