Đánh giá đúng thực trạng kinh tế xã hội để xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, giao các ngành, các địa phương với tinh thần quyết liệt hoàn thành tốt nhất kế hoạch 2019. Hội nghị diễn ra chiều ngày 10/9. Ảnh: Trân Châu

Đánh giá đúng thực tế phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An 5 năm 2016-2020.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2016-2018 và ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2019-2020, Sở KH và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, huyện, thành, thị đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được; đánh giá làm rõ tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; trong đó làm rõ các kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc, tồn tại cần tháo gỡ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trân Châu

Các ngành, đơn vị phân tích đánh giá về quy mô, nhịp độ tăng trưởng kinh tế qua các năm theo giá trị sản xuất, giá trị gia tăng theo các khu vực công nghiệp - xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ; việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển, thực trạng phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội. Ngoài ra còn đánh giá tình hình các mục tiêu về tiến bộ và công bằng xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, văn hóa, thể dục thể thao...

Về các nội dung chủ yếu trong xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội cần quan tâm dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước ảnh hưởng đến Nghệ An, dự báo các cân đối lớn của các ngành, lĩnh vực, địa phương, thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh các đột phá, huy động và thu hút sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Lãnh đạo các địa phương cũng góp ý vào việc đánh giá việc thu hút đầu tư trên địa bàn; dự báo những khó khăn, tình hình khi sáp nhập xóm, xã, vấn đề cân đối vốn đầu tư, chỉ tiêu điện đến thôn bản...

Ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đầu tư công

Hội nghị cũng quán triệt về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, của vùng và phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được phê duyệt.

Phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 do cấp có thẩm quyền quyết định.

Một góc cửa ngõ phía Bắc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Theo dự tính, tỉnh sẽ không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị bám sát tình hình, quyết liệt hành động hoàn thành kế hoạch năm 2019, xây dựng kế hoạch giai đoạn tới sát đúng.

Về triển khai kế hoạch 5 năm tới (2021-2025) là nhiệm vụ rất quan trọng, các cấp, cần tiến hành sớm, sát thực tiễn, khả thi, dự ước tình hình tác động để phấn đấu đạt kế hoạch cao nhất. Kế hoạch cần có tính khoa học, chân thực và đảm bảo khả năng thực hiện.
Về các vướng mắc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đánh giá lại cơ sở vật chất sau sát nhập, công tác cán bộ sau sát nhập để sớm có giải pháp sớm để báo cáo lên tỉnh.
Về đầu tư công, các cấp, ngành cần ra soát và đề xuất giải pháp quản lý, điều hành hợp lý, hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư công. Ngay sau cuộc họp, UBND tỉnh sẽ có Chỉ thị về vấn đề này.

Trân Châu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới