mask

Danh mục 65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

(Baonghean.vn) - Với 65 danh mục dịch vụ công được tích hợp, khi người dân đăng ký trực tuyến, các Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện, xử lý theo quy định của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg (Ngày 24/03/2020) phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó, có 65 dịch vụ công được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 gồm: Nhóm dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh (nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh và nhóm chỉ số tiếp cận điện năng); nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao.

Hình minh họa về dịch vụ công trực tuyến.
Hình minh họa.

Trên cơ sở đó, khi người dân giao dịch từng dịch vụ cụ thể trên Cổng dịch vụ công quốc gia, các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức thực hiện, xử lý. Đồng thời, các bộ, ngành cũng được giao trách nhiệm tái cấu trúc, xây dựng quy trình và tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin thủ tục hành chính, thông tin về dịch vụ công, theo dõi trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính…

Cổng Dịch vụ công ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Mọi người có thể xem chi tiết Danh mục 65 dịch vụ công được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 Tại đây.

Tin mới