mask

Danh sách 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 20/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV gồm 18 Ủy viên.
Danh sách 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ảnh 1
 

Tin mới