mask

Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 25 nghị quyết kinh tế - xã hội và cơ chế chính sách quan trọng.
Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

4. Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C.

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ảnh 2
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

7. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

9. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ảnh 3
Các đại biểu quyết nghị thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

11. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

12. Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021.

13. Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

14. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ ho[j, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Mai Hoa

16. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

17. Nghị quyết bổ sung khoản 2, điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

18. Nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021.

19. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Danh sách 25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ảnh 5
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

21. Nghị quyết về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

22. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

23. Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

25. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin mới