mask

Danh sách 30 lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh Nghệ An lấy phiếu tín nhiệm

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/12/2018, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín. Người được lấy phiếu được đánh giá theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Danh sách 30 lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh Nghệ An lấy phiếu tín nhiệm ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh tư liệu
Theo đó, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.

Tuy nhiên, căn cứ theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 4 người mặc dù do HĐND tỉnh bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này, gồm: ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh là ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Như vậy, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến sẽ có 30 vị được lấy phiếu tín nhiệm. Danh sách cụ thể như sau:     

TT

Họ tên

Chức vụ hiện giữ

1

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Bà Cao Thị Hiền

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3

Ông Hoàng Viết Đường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Ông Lê Hồng Vinh

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

5

Ông Phan Đức Đồng

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

6

Bà Lô Thị Kim Ngân

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

7

Ông Phạm Văn Hóa

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

TT

Họ tên

Chức vụ hiện giữ

1

Ông Lê Minh Thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Đinh Viết Hồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3

Ông Huỳnh Thanh Điền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Ông Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5

Ông Nguyễn Hữu Cầu

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

6

Ông Trần Văn Hùng

Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

7

Ông Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

8

Ông Trần Quốc Thành

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ

9

Ông Nguyễn Hồng Kỳ

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải

10

Ông Nguyễn Văn Độ

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

Ông Hoàng Văn Tám

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

12

Ông Hồ Mậu Thanh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao

13

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

14

Ông Hoàng Quốc Hào

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

15

Ông Lê Bá Hùng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin

và Truyền thông

16

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

18

Ông Hoàng Trọng Kim

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

19

Ông Đậu Văn Thanh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

20

Ông Võ Duy Việt

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường

21

Ông Lương Thanh Hải

Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc

22

Ông Vi Văn Sửu

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

23

Ông Lê Đức Cường

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh


Tin mới