Danh sách 45 xã miền núi thuộc khu vực đồng bằng Nghệ An được giảm học phí từ năm học 2019 - 2020

(Baonghean.vn) - Nghệ An có quyết định giảm mức đóng học phí cho học sinh tại 45 xã thuộc 6 huyện đồng bằng, với tổng số tiền học phí được giảm là hơn 14 tỷ đồng/năm.
Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Tại kỳ họp thứ 10 – kỳ họp bất thường vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó, có 45 xã miền núi thuộc 6 huyện đồng bằng, gồm Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương được điều chỉnh mức đóng học phí từ vùng 3 sang vùng 4.

Hiện tại, mức học phí vùng 3 quy định: Bậc học mầm non: 100.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THCS: 60.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THPT và bổ túc THPT: 90.000 đồng/tháng/học sinh.
Mức học phí vùng 4: Bậc mầm non: 45.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THCS: 35.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THPT và bổ túc THPT: 45.000 đồng/tháng/học sinh.
  
Học sinh bậc mầm non thuộc 45 xã miền núi của 6 huyện đồng bằng được giảm học phí từ năm học 2019 - 2020. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Như vậy, học sinh ở 3 bậc học: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc THPT tại 45 xã này sẽ được giảm từ dưới 50% đến trên 50% học phí theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành trước đó. Tổng nguồn học phí sau điều chỉnh mức đóng tại 45 xã này sẽ giảm hơn 14 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh mức đóng học phí đối với 45 xã miền núi thuộc 6 huyện đồng bằng lần này của HĐND tỉnh là nhằm phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Quy định mới này cũng phù hợp với việc phân vùng xã, thôn, bản theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,  khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,  khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020).
Học sinh THCS, THPT và bổ túc THCS các xã miền núi của 6 huyện đồng bằng cũng là đối tượng được giảm học phí từ năm học 2019 - 2020. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Danh sách 45 xã thuộc 6 huyện được giảm học phí từ năm học 2019 – 2020

1. Huyện Nam Đàn có 5 xã: Nam Hưng, Nam Lộc, Nam Tân, Nam Thái, Nam Thượng.

2. Huyện Nghi Lộc có 7 xã: Nghi Hưng, Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Yên, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam.

3. Huyện Diễn Châu có 1 xã: Diễn Lâm.

4. Huyện Quỳnh Lưu có 7 xã: Ngọc Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Tân Sơn.

5. Huyện Yên Thành có 18 xã: Đại Thành, Đồng Thành, Đức Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Kim Thành, Lăng Thành, Lý Thành, Mã Thành, Minh Thành, Mỹ Thành, Phúc Thành, Quang Thành, Tây Thành, Thịnh Thành, Tiến Thành, Sơn Thành, Tân Thành.

6. Huyện Đô Lương có 7 xã: Bài Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Lam Sơn, Nam Sơn, Ngọc Sơn.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới