mask

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII đã tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Đoàn chủ tịch và thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Hồ Thị Ngân - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ BÁO TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2020-2025

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3

Tin mới