mask

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Thực hiện quy trình bầu cử, tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 đồng chí và phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Bầu cử BCH Đảng bộ huyện Con Cuông. Ảnh: Nguyên Sơn

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 – 2025:


Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; bầu các đồng chí: Vi Văn Sơn, Hoàng Sỹ Kiện và Lô Văn Thao giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin mới