mask

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trương Minh Cương được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Sầm Văn Duyệt và Lê Văn Giáp được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 36 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Trương Minh Cương được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Sầm Văn Duyệt và Lê Văn Giáp được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 6 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Lang Văn Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trương Minh Cương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẾ PHONG LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẾ PHONG

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4

Tin mới