mask

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa

Trên cơ sở đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị và được đại hội biểu quyết thống nhất, tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bô thuyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Hải tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; bầu các đồng chí Lữ Văn May và Phan Đức Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 4 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Huyện ủy Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5

Tin mới