mask

Danh sách các địa phương có người hưởng sai chế độ thương binh, bị đình chỉ từ ngày 1/8

(Baonghean.vn) -Theo Công văn số 2259/LĐTBXH-TTr, ban hành ngày 8/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH, Nghệ An có 18/21 huyện, thành phố, thị xã có đối tượng hưởng sai trợ cấp ưu đãi thương binh, bị đình chỉ chế độ từ ngày 1/8/2018.

Theo đó, địa phương có nhiều đối tượng bị đình chỉ nhất là Nam Đàn (87 đối tượng), Quỳnh Lưu (79 đối tượng), Diễn Châu (68 đối tượng)...

Danh sách các đơn vị
Danh sách tổng hợp các đối tượng bị đình chỉ trợ cấp theo kết luận của thanh tra Bộ Lao động-TB&XH 

 Trước đó, trong các đợt thanh kiểm tra, Bộ Lao động-TBXH cũng đã có các thông báo, kết luận các trường hợp hưởng sai chế độ thương binh ở Nghệ An (kết luận số 178/KL-TTr: 196 đối tượng; kết luận số 2877/KL-TTr: 634 đối tượng; công văn 909: 4 đối tượng). Theo kết luận 178/KL-TTr thì TP Vinh có 126 đối tượng, Hưng Nguyên 45 đối tượng Đô Lương 37 đối tượng.

Tính đến nay số tiền đã truy thu của các đối tượng hưởng sai là trên 1,3 tỷ đồng, số tiền tiếp tục phải truy thu là trên 118 tỷ đồng.

Tin mới