mask

Danh sách các đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sáng 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XIII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.  

Danh sách các đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

DANH SÁCH 19 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO UBKT TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
2. Đồng chí Hồ Minh Chiến - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
5. Đồng chí Trần Thị Hiền - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương
11. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
13. Đồng chí Võ Thái Nguyên - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
16. Đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long
17. Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
18. Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII
19. Đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

Tin mới