Danh sách chi tiết các dự án ở Nghệ An sẽ được kiểm toán năm 2018

(Baonghean.vn)- Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước.
UBND tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực II tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Danh sách cụ thể các đơn vị, dự án sẽ được kiểm toán gồm:
 
 

Tin mới