mask

Danh sách Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội

Theo danh sách công bố có 1 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; 5 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 38 Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chiều tối 23/7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho từng lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan được Quốc hội bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết cho từng cá nhân được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. 

Danh sách Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết cho Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Theo danh sách công bố, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội gồm: ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng; 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lâm Thành, bà Cao Thị Xuân, bà Trần Thị Hoa Ry, ông Quàng Văn Hương, bà Đinh Thị Phương Lan.

Ủy ban Pháp luật gồm: ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 5 Phó Chủ nhiệm gồm: ông Nguyễn Trường Giang, ông Ngô Trung Thành, ông Trần Hồng Nguyên, bà Nguyễn Thị Mai Phương, bà Nguyễn Phương Thủy.

Danh sách Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội ảnh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh từ trái qua phải

Ủy ban Tư pháp gồm có: bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban;  5 Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Văn Liên, Đỗ Đức Hồng Hà và các bà Mai Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thủy.

Ủy ban Kinh tế có ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 4 Phó Chủ nhiệm là các ông: Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Việt, bà Đoàn Thị Thanh Mai.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách có ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm ông Nguyễn Hữu Toàn, các bà: Nguyễn Vân Chi, Vũ Lưu Mai, Nguyễn Thị Phú Hà.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh có ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 4 Phó Chủ nhiệm là các ông: Nguyễn Hải Hưng, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn Minh Đức, Đỗ Quang Thành.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 4 Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Tạ Văn Hạ, Phan Việt Lượng, Đặng Xuân Phương, bà Nguyễn Thị Mai Hoa.

Ủy ban Xã hội gồm có bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 5 Phó Chủ nhiệm là: ông Đặng Thuần Phong, ông Nguyễn Hoàng Mai, ông Lâm Văn Đoan, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, bà Đỗ Thị Lan.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 3 Phó Chủ nhiệm gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, ông Nguyễn Phương Tuấn.

Ủy ban Đối ngoại có ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban; 4 Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Mạnh Tiến, Đinh Công Sỹ, Đôn Tuấn Phong, Lê Anh Tuấn.

Theo kết quả phê chuẩn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ít Phó Chủ nhiệm nhất, gồm 3 người. Các Ủy ban Pháp luật, Xã hội, Tư pháp và Hội đồng Dân tộc được phê chuẩn 5 cấp phó.

Các Ủy ban Đối ngoại; Văn hóa, Giáo dục; Quốc phòng và An ninh; Tài chính- Ngân sách; Kinh tế có 4 cấp phó.

Tin mới