mask

Danh sách đề nghị xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - 2020 công khai danh sách các cá nhân đạt tiêu chuẩn, đủ số phiếu tín nhiệm trên 90% tổng số thành viên Hội đồng.

Theo thông báo của Bộ Y tế, có 1706 bác sĩ được đề nghị lần này, trong đó có 118 Thầy thuốc Nhân dân.

Xem danh sách cụ thể tại đây:  "Danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú

Tỉnh Nghệ An có 2 cá nhân được đề nghị Thầy thuốc Nhân dân là Tiến sĩ, Bác sĩ Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Dược sĩ chuyên khoa I Hoàng Văn Hảo - nguyên Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Danh sách này được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết, cho ý kiến phản ánh với Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế) trước ngày 07/02/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình hồ sơ lên Chủ tịch nước xem xét, phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Tin mới