mask

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ sỹ Nhân dân', 'Nghệ sỹ Ưu tú' tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" tỉnh Nghệ An năm 2021, cụ thể như sau:

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

1. Nghệ sĩ Ưu tú:  NGUYỄN AN NINH  

- Sinh ngày 01/05/1962

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2020

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Người thứ 13”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

- Vai diễn: Nguyễn Thành Trung

- Tác giả chuyển thể

2020

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Vụ án am Bụt Mọc”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

- Chỉ đạo nghệ thuật

- Tác giả chuyển thể

2. Nghệ sỹ Ưu tú: PHAN THỊ THU HẰNG

- Sinh ngày 18/02/1980

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Múa

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2018

Huy chương Vàng

Tiết mục:
“Thương ôi phận gái”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2015

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Tìm về câu ví, giặm”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2012

Huy chương Vàng

Tác phẩm múa:

“Mùa về”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Diễn viên Solo

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NGHỆ SỸ ƯU TÚ

1. Ông NGUYỄN MINH TÂM

- Sinh ngày 20/12/1972

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Âm nhạc.

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2012

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Những chàng trai trên lâm trường”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát chính

2005

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Tiếng hát non xa”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát chính

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Hát chính

2012

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Về quê hương tôi”

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hát tập thể

2009

Huy chương Bạc

Tiết mục hát múa: “Miền nhớ miền thương”

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hát tập thể

2005

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Làng biển quê tôi”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát Solo trên nền tập thể

1999

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Hội Xuân”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát Solo trên nền tập thể

 2. Bà QUẾ THỊ THƯƠNG

- Sinh ngày 05/10/1983

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Âm nhạc.

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2018

Huy chương Vàng

Tiết mục: “Thương ôi phận gái”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát đơn ca

2015

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Lời ru nguồn cội”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát đơn ca

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát Solo trên nền tập thể

2016

Giải A

Tác phẩm:

“Một miền quê trong tôi”

Hội nhạc sỹ Việt Nam

Hát đơn ca

2012

Giải Xuất sắc

Ca khúc:

“Về hội đền thiêng Quang Trung”

Hội Nhạc sỹ Việt Nam

Hát đơn ca

 3. Bà NGUYỄN THỊ HUẾ

- Sinh ngày 10/10/1983

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Lê quốc phu nhân

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Sinh viên Nhung

2013

Giải A

Giải thưởng diễn viên Sân khấu xuất sắc

Vở diễn:

“Đường đua trong bóng tối”

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Vai diễn: Hương Ly

2013

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Đường đua trong bóng tối”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Hương Ly

2010

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Một cây làm chăng nên non”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Linh

 4. Bà DƯƠNG THỊ CHUYÊN

- Sinh ngày 12/6/1978

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Bà Muộn

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn

“Nước mắt đứa con út”

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Vai diễn:

Bà Điến

2016

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Cô giáo Nhân

 5. Bà DƯƠNG THỊ VIỆT ANH

- Sinh ngày 08/10/1978

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Luyến

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Nước mắt đứa con út”

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

Vai diễn:

Cô giáo Lan

2018

Giải diễn viên xuất sắc

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

Vai diễn: Luyến

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Sóng dậy một vùng quê”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Cô Thu

 6. Ông HỒ VĂN THÔNG

- Sinh ngày 10/10/1984

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2020

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Người thứ 13”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

Vai diễn: Việt -

Phó phòng Tổ chức Công an tỉnh

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn: “Thái Sư Cương Quốc công

Nguyễn Xí”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Thái Sư Cương Quốc công Nguyễn Xí

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Quyền uy và tội ác”

Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Vai diễn :

Quan cận thần

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn :

Sinh viên Thông

2010

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Một cây làm chẳng nên non”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Học sinh Minh

 * Lưu ý: Các nội dung kiến nghị, góp ý đề nghị gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 27/7/2021.

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383.563.531.

Tin mới