mask

Danh sách Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa được thành lập, gồm 1 Trưởng đoàn, 1 Phó Trưởng đoàn và 11 thành viên.
Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh tư liệu
Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh tư liệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã ký ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được chỉ định làm Trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

Các thành viên còn lại của Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính là đại diện của các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định cũng nêu rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định thành phần cụ thể và mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham gia hoạt động của Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện và báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 25/1/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Danh sách Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn

3. Ông Lê Văn Tân - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thành viên

4. Ông Phan Bá Yên - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Công thương, thành viên

5. Ông Dương Danh Vỹ - Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ, thành viên

6. Ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên

7. Ông Trần Công Thành - Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông Vận tải, thành viên

8. Ông Bùi Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên

9. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh, thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, thành viên

11. Bà Từ Thị Như Quỳnh - Trưởng phòng TBT, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên

12. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên thư ký tổng hợp

13. Bà Tăng Thị Vân - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên

Tin mới