mask

Danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 35-QĐ/TW về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: KT)
Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: KT)

Theo Quyết định, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm:

1- Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

2- Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3- Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng: Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.

4- Các Ủy viên Hội đồng:

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

- Đồng chí Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Đồng chí Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

- Đồng chí Thạc sĩ Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Đồng chí Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đồng chí Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Đồng chí Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

- Đồng chí Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đồng chí Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Theo ĐCSVN

Tin mới