mask

Đất của hơn 400 hộ dân xã Nghi Liên đã được đưa ra khỏi quy hoạch Cảng Hàng không Vinh

(Baonghean.vn) - Người dân 3 xóm 9, 10, 17, xã Nghi Liên (TP. Vinh - Nghệ An) thông tin Bộ GTVT đã ban hành quyết định điều chỉnh phạm vi sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Người đại diện cho nhân dân 3 xóm 9, 10 và 17 là ông Lê Ngọc Nam phấn khởi thông tin: “Bộ GTVT đã ban hành Quyết định điều chỉnh lại phạm vi sử dụng đất của Cảng Hàng không Vinh. Theo Quyết định này, diện tích quy hoạch đất quân sự rút xuống chỉ còn 38 ha, chứ không như trước đây đến hơn 238 ha, bao gồm toàn bộ đất đai của 3 xóm 9, 10 và 17. Nhân dân 3 xóm chúng tôi rất vui khi "vòng kim cô" chụp lên đầu nhiều năm nay đã được dỡ bỏ…”.

Ông Lê Ngọc Nam, người đại diện của nhân dân 3 xóm 8, 10, 17 xã Nghi Liên. Ảnh: Nhật Lân
Ông Lê Ngọc Nam, người đại diện của nhân dân 3 xóm 9, 10, 17, xã Nghi Liên. Ảnh: Nhật Lân

Thông tin mà ông Lê Ngọc Nam cho biết, được thể hiện tại Quyết định số 769/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 4/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng Hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030.

Tại Quyết định 769/QĐ-BGTVT nêu rõ là điều chỉnh nội dung Điểm n, Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ GTVT. Nội dung điều chỉnh như sau: Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không là 447,3701 ha, trong đó diện tích đất khu bay sử dụng chung 330,1365 ha; diện tích đất khu hàng không dân dụng 78,7690 ha; diện tích quy hoạch đất quốc phòng 38,4646 ha.

Quyết định số 769/QĐ-BGTVT của Bộ GT&VT. Ảnh: Nhật Lân
Quyết định số 769/QĐ-BGTVT của Bộ GT&VT. Ảnh: Nhật Lân

Quyết định 769/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký. Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch…

Còn theo Quyết định số 347/QĐ-BGTVT năm 2015 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không Vinh thành Cảng Hàng không quốc tế giai đoạn năm 2030 và định hướng sau năm 2030, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không là 602,53 ha. Trong đó, đất của hàng không dân dụng quản lý khoảng 75,22 ha; đất do quân sự quản lý khoảng 238,70 ha; đất dùng chung do dân dụng quản lý khoảng 288,61 ha.

Sự việc liên quan đến người dân 3 xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên xảy ra năm 2017. Giai đoạn này, khi đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến góp ý vào đồ án quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Liên, người dân 3 xóm 9, 10, và 17 đã “tá hỏa” vì thấy địa danh bị xóa, thay vào đó là đất Cảng hàng không Vinh.

Bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Liên dẫn đến bức xúc của người dân 3 xóm8, 10, 17. Ảnh: Nhật Lân
Bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Liên không có địa danh 3 xóm 9, 10, 17 dẫn đến viêc đơn thư kiến nghị của người dân. Ảnh: Nhật Lân

Sau đó, qua tìm hiểu người dân 3 xóm mới được biết đến Quyết định số 347/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT trong đó có thông tin “đất do quân sự quản lý khoảng 238,70 ha”.

Nhưng trên thực tế “đất do quân sự quản lý khoảng 238,70 ha” lại là đất ở, đất vườn, đất sản xuất, đất di tích, danh thắng… của người dân đã quản lý, sử dụng từ nhiều đời. Quá trình xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Liên, đơn vị tư vấn đã sử dụng quy hoạch Cảng hàng không Vinh tại Quyết dịnh số 347/QĐ-BGTVT nên đã xóa bỏ địa danh 3 xóm.

Trong khu vực đất được nêu tại Quyết định số 347/QĐ-BGTVT là
Trong khu vực đất được nêu tại Quyết định số 347/QĐ-BGTVT là "đất do quân sự quản lý" ngoài đất ở, đất vườn, đất sản xuất của người dân còn có di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Ảnh: Nhật Lân

Vì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, trong các năm 2017 - 2018, người dân 3 xóm 9, 10, và 17 đã liên tục có đơn lên các cấp chính quyền, các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Sớm tìm hiểu sự việc này, Báo Nghệ An qua xác minh khẳng định kiến nghị của người dân 3 xóm 9, 10 và 17 của xã Nghi Liên là chính đáng và đăng tải nhiều bài viết như: “Thực hiện quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Liên (TP. Vinh): Lắng nghe ý nguyện của dân”; Kiến nghị của người dân xã Nghi Liên (TP. Vinh) là chính đáng!”; “Kiến nghị làm rõ “đất do quân sự quản lý” ở quy hoạch Cảng hàng không Vinh”…

Tin mới