Đầu tư 150 tỷ đồng chương trình dự án nước sạch nông thôn

Từ nay đến năm 2015, ngân sách của Chính phủ dành cho chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường (NS-VSMT) nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 150 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, sẽ có trên 300 công trình NS-VSMT nông thôn được triển khai đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa... Các công trình được đầu tư, xây dựng giải quyết nước sinh hoạt cho trên 60.000 người, đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt lên 75,5% vào năm 2015, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hạn chế thấp nhất những dịch bệnh phát sinh do không được sử dụng nước sạch và môi trường nông thôn không đảm bảo vệ sinh.

Theo SGGP

Tin mới