Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại ngành thuế

(Baonghean) - Chương trình hành động của ông Nguyễn Đình Hoà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 1, TP. Vinh.

 

Tôi rất vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; với cương vị công tác của mình và những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, bản thân tôi có nguyện vọng và mong muốn được cử tri tín nhiệm, bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu trúng cử, tôi sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình với 5 nội dung cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người nộp thuế để nắm bắt các vướng mắc về chính sách thuế đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi. Nắm bắt kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực nhũng nhiễu của cán bộ thuế.
Thứ hai: Xem xét, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri: Khi nhận được các kiến nghị của cử tri, có trách nhiệm nghiên cứu xử lý kịp thời nếu vấn đề đó thuộc lĩnh vực và thẩm quyền của mình. Nếu thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, sẽ  kịp thời chuyển đến cơ quan và người có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan này để báo cáo cho cử tri được biết.
Có trách nhiệm đấu tranh để các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri được thực hiện. Nhất là việc xử lý của các cơ quan Nhà nước, của các tổ chức chưa đúng, chưa thấu tình đạt lý và việc xử lý đó nó làm tổn hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.
Thứ ba: Tham gia tích cực cùng với các ngành, các cấp có liên quan để xử lý các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của cử tri tỉnh nhà nói chung và TP. Vinh nói riêng; như vấn đề ô nhiễm môi trường; an toàn thực phẩm, vấn đề việc làm, cải cách hành chính... Trong CCHC của tỉnh, thì cải cách thủ tục hành chính thuế có vị trí, vai trò rất quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. 
Thứ tư: Tham dự các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao. Tại các kỳ họp, có trách nhiệm phản ánh các vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề nóng, những vấn đề mà cử tri đang bức xúc để HĐND tỉnh có biện pháp xử lý.
Tích cực nghiên cứu để tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất về các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố,các Nghị quyết của HĐND để các nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống. Lãnh đạo ngành Thuế Nghệ An hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách mà nghị quyết tỉnh Đảng bộ Khoá 18 đã đề ra. 
Để thực hiện được nhiệm vụ này, tôi xác định có 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm từ nay đến 2021 phải chỉ đạo thực hiện đó là: Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách  hàng năm HĐND tỉnh giao cho; đẩy mạnh cải cách và hiện đại công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong SXKD và thực hiện nghĩa vụ thuế và góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (kể cả phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng lực trình độ chuyên môn) để đáp ứng yêu cầu của quản lý thuế hiện đại. Đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngành Thuế.
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ để làm tròn, làm tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình hành động của mình đã báo cáo trước cử tri, để đây không chỉ là lời hứa với cử tri trước khi bầu cử mà phải thể hiện bằng kết quả, bằng việc làm cụ thể của mình sau khi trúng cử.
Trân Châu (Ghi)
   

Tin mới