Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

(Baonghean) - Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Đồng chí Lê Tiến Trị,Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh là cơ quan mới thành lập trực thuộc UBND tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả hoạt động của trung tâm thời gian qua?

Đồng chí Lê Tiến Trị: Để thực hiện tốt hoạt động kêu gọi, xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Nghệ An; đồng thời tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc hiểu, lựa chọn dự án đầu tư và các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Trong thời gian qua, Trung tâm đã từng bước ổn định tổ chức, bộ máy, nhân sự và đi vào hoạt động hiệu quả.

Thứ nhất, về hoạt động xúc tiến đầu tư, Trung tâm đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017. Tại Hội nghị đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án và ký kết 25 thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An với số vốn đăng ký trên 22.600 tỷ đồng. Trung tâm đã cập nhật, chuẩn hóa bộ tài liệu xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An, gồm hồ sơ giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh kèm theo danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020. Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tiềm năng về hợp tác đầu tư với các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai các hoạt động với từng đối tác. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp Tập đoàn VSIP tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Malaysia và Hồng Kông, Hàn Quốc, và gần đây nhất là việc phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hiệp hội doanh nghiệp Australia tại Việt Nam và Chính quyền các tiểu bang Victoria (Melbourne) và  Nam Úc (Adelaide), bang New South Wales (Sydney) tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An. 

Trung tâm đã chủ động làm việc kết nối và hỗ trợ các nhà đầu tư có dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận tại Hội nghị triển khai các thủ tục tiếp theo, cùng với lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn FLC đẩy nhanh tiến độ khảo sát, triển khai thực hiện Dự án Quần thể vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ngoài ra, Trung tâm còn tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các đối tác đến từ Mỹ, Hà Lan, Ba Lan, các nhà đầu tư Hàn Quốc (khảo sát đầu tư dự án năng lượng mặt trời, công suất 20MW; Dự án cải tạo giống bò vàng Nghệ An với bò Hàn Quốc;…). Đẩy mạnh công tác kết nối đầu tư với các nhà đầu tư đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan,...; tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn.

Về kết quả thu hút đầu tư, năm 2017 (tính đến thời điểm 15/7/2017), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 96 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 10.650 tỷ đồng. Điều chỉnh 11 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng trên 280 tỷ đồng.

Thứ hai, về hoạt động Bộ phận “Một cửa liên thông”: Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư. Đến thời điểm ngày 17/7/2017 Bộ phận MCLT đã tiếp nhận 104 hồ sơ, trả kết quả 10 hồ sơ và hướng dẫn lập 25 hồ sơ.

Thứ ba, về hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư, Trung tâm thực hiện 2 nhiệm vụ chính, đó là: Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, lập và tư vấn lập hồ sơ dự án; Phối hợp nắm bắt, tổng hợp, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư.

Tuy mới thành lập, còn nhiều khó khăn, nhưng bước đầu hoạt động tư vấn hỗ trợ đã có những kết quả nhất định.Theo dõi sát thực đối với từng dự án, kịp thời cập nhật tiến độ thực hiện, nắm bắt khó khăn vướng mắc, khâu nối với các sở, ngành để trực tiếp giải quyết cho nhà đầu tư, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa liên thông thuộc Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh đã đi vào hoạt động. Ảnh: C.L

P.V: Vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh hiện nay như thế nào? Nhất là đối với việc cải thiện chỉ số PCI của Nghệ An và hỗ trợ các nhà đầu tư theo cấp độ mới?

Đồng chí Lê Tiến Trị: Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh là đơn vị làm đầu mối khâu nối với các sở, ngành và địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động. 

Thứ nhất, về nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về xúc tiến đầu tư; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách về xúc tiến đầu tư thuộc các thành phần kinh tế; tham mưu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư; xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu về đầu tư và cung cấp thông tin về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư thông thoáng, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh của Nghệ An.

Thứ hai, về nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư: Các thủ tục đầu tư được tiếp nhận và xử lý thông qua Bộ phận “Một cửa liên thông” (MCLT). Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2575/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư. Bộ phận này tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư gồm: Quyết định chủ trương đầu tư; Cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư khu đô thị mới, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Thứ ba, về nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư: Cung cấp các dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; hỗ trợ kịp thời các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động của Trung tâm có tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và hỗ trợ tích cực và tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Thay vì đến nhiều cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính thì hiện nay các nhà đầu tư chỉ cần đến một địa điểm là Bộ phận MCLT đặt tại Trung tâm Xúc tiến & Hỗ trợ đầu tư và được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục hành chính, chính sách, pháp luật đầu tư cũng như các vấn đề liên quan đến đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Trung tâm tin tưởng sẽ từng bước nâng cao chỉ số PCI của tỉnh nhà trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Dây chuyền sản xuất gỗ ván MDF. Ảnh: Sỹ Minh

P.V: Thời gian tới Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh nhà, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Tiến Trị: Là cơ quan được UBND tỉnh giao đảm nhận vai trò đầu mối, khâu nối các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư là Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, đây là minh chứng rõ ràng về việc lãnh đạo tỉnh đặt rất nhiều kỳ vọng lớn khi cho ra đời Trung tâm này, nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc thu hút đầu tư vào tỉnh cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh nhà. Để làm được điều này, Trung tâm sẽ tập trung vào ba mũi nhọn chính là hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư và hoạt động của Bộ phận Một cửa liên thông tỉnh. Cụ thể:

Về hoạt động xúc tiến đầu tư, Trung tâm sẽ tập trung phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên các thị trường truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, mở rộng các thị trường tiềm năng như: Hông Kông, Đài Loan, Australia,… để kêu gọi, xúc tiến các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp tại Nghệ An...

Về hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư, Trung tâm đang thực hiện phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền quảng bá để phục vụ được nhà đầu tư tốt hơn. Hàng tháng, Trung tâm tập hợp các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, tham mưu để UBND tỉnh tập trung tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư.

Về hoạt động của Bộ phận MCLT tỉnh, Trung tâm đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa Trung tâm và các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, nhằm đảm bảo cơ chế làm việc nhịp nhàng, hiệu quả giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu theo tiêu chí: Khi đến đầu tư tại Nghệ An chỉ thông qua một địa chỉ duy nhất là Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Tập trung chỉ đạo làm chuyển biến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; Bộ phận MCLT làm việc cho đến khi nào không còn công dân và tổ chức giao dịch, theo nguyên tắc “Hết việc chứ không hết giờ”; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Trân Châu (Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới