mask

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Thị xã Hoàng Mai trên báo Đảng

(Baonghean.vn)- Ngày 28/12, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phát hành, sử dụng báo đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên các đơn vị và các ban, ngành liên quan trên địa bàn thị xã.

n
Đại biểu và các báo cáo viên tham dự hội nghị.

Năm qua, Ban Tuyên giáo đã tổ chức được 11 hội nghị báo cáo viên với tổng số trên 700 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thị xã quan tâm, chỉ đạo.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm nay là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, hình thức tổ chức hội nghị. Nội dung bảo đảm tính toàn diện, giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn, nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu. Sau Hội nghị, tổ chức học tập, quán triệt có thông báo đánh giá kết quả việc tham gia của các đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hội nghị.

Đến tháng 12/2016, các cơ sở đã tổ chức được 69 hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho trên 4.300 lượt người tham dự... 

Các đơn vị triển khai tốt như: Quỳnh Dị, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Đảng ủy chính quyền thị xã...

Công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ngày càng ổn định. Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành văn bản chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổ chức làm việc với Ban Biên tập Báo Nghệ An để đánh giá tình hình, kết quả việc đặt mua và sử dụng.

m 
Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu định hướng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phát hành sử dụng báo đảng.

Hiện nay, toàn Thị xã có trên 99% số chi bộ trực thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở đặt mua thường xuyên báo Đảng. 100% số chi bộ được cấp Bản thông báo nội bộ của tỉnh và Bản tin Hoàng Mai. 12 đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt huyện Quỳnh Lưu  đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thị xã cũng được cấp phát báo Đảng.

b
Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy trao giấy khen của Báo Nghệ An cho các đơn vị đã có thành xuất sắc trong công tác phát hành, sử dụng báo đảng.

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu cho Thường vụ Thị ủy ban hành văn bản giao Bưu điện phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng ký hợp đồng năm, thanh toán theo quý để tránh tình trạng cắt báo dịp nghỉ hè ở các trường học. Nhiều xã, phường, cơ quan làm tốt việc sử dụng báo Đảng như: Quỳnh Phương, Quỳnh Lộc, Quỳnh Xuân, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy đánh giá công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần ổn định tư tưởng, đưa thông tin đến với người dân nhanh, chính xác. Công tác phát hành báo đảng tuy đã ổn định số lượng nhưng Ban Tuyên giáo cần hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị sử dụng có hiệu quả hơn nữa báo, tạp chí của đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.  

n
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy tặng giấy khen 2 tập thể có thành tích trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Nhân dịp này, Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng giấy khen cho 2 đơn vị: Quỳnh Phương và Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành, sử dụng báo đảng.

Ban Thường vụ Thị ủy cũng khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

n
Đồng chí Võ Văn Dũng  - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.Đạm Phương - Thu Hương.

Tin mới