mask

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mức độ cao hơn

(Baonghean.vn) - Theo đồng chí Trương Thị Mai, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn.

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

a

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo ban và các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

TẬP TRUNG CAO ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2021 tại hội nghị cho thấy, trong quý III/2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác nhưng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021, trọng tâm là các đề án trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4. Đồng thời hoàn thiện các nội dung sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến nay đã cơ bản hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã ban hành 9 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu.

Cùng đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng tham mưu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy trình, quy định; trong đó đã có một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nhất là việc tăng cường ứng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác toàn ngành.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm 2021 đến nay.

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học triển khai các mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tháo gỡ.

NGHIÊN CỨU KỸ, TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ quán triệt cụ thể đối với địa phương đơn vị các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng được quán triệt tại hội nghị hôm nay.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai nhấn mạnh: Bộ Chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn.

Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung nghiên cứu lấy ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh các sản phẩm Đề án "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)".

Theo đồng chí Trương Thị Mai, từ nay đến cuối năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhiều việc quan trọng triển khai, đó là tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết Nghị quyết 39, kiến nghị, xem xét, xây dựng đề án vị trí việc làm, giao biên chế cho giai đoạn 2022 -2026.

Tham mưu cho Ban Bí thư tiếp tục xem xét đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị, cho ý kiến về văn bản tổ chức Đảng trong Khối doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu tổng kết công tác quy hoạch cán bộ khóa XI, XII; làm công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ XIII, đi vào quy trình, bài bản, chất lượng hơn.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý từ nay đến cuối năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chuẩn bị tốt để triển khai 3 hội nghị, đó là: Hội nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải hết sức nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ và 2 giải pháp trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã đề ra./.

Tin mới