mask

Đẩy mạnh vận dụng quan điểm, đường lối Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, Trường đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng quan điểm, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình và trường Đại học Vinh. Đây cũng là sự kiện hướng tới Kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm - Đại học Vinh (1986 - 2021).

Điểm cầu tại Trường đại học Vinh có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng- Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, lãnh đạo Trường Đại học Vinh; cán bộ, học viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Giáo Dục Chính trị trường Đại Học Vinh. Ảnh: KL
Điểm cầu tại Trường Đại học Vinh có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Đại học Vinh; cán bộ, học viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị trường Đại học Vinh. Ảnh: KL

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh: Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền  giáo dục hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và đang được chú trọng. Do đó, việc giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị- khoa học Mác-Lê Nin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay có tầm quan trọng to lớn không chỉ đặt ra yêu cầu trang bị cho sinh viên về mặt kiến thức mà còn góp phần hình thành, bồi dưỡng cho người học thế giới quan và phương pháp luận khoa học, năng lực định hướng, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Từ đó, xác định niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước ta.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: KL
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: KL

Việc vận dụng quan điểm, chủ trương đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường Đại học Vinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi hiện nay trường đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của mạng lưới các trường đại học ASEAN. Trong bước chuyển đó, Khoa Giáo dục Chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các thế lực thù địch, các luận điệu sai trái; giáo dục lập trường chính trị cho sinh viên, đào tạo giáo viên GDCT đại học và sau đại học, thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn chính trị…

Đồng chí Trần Quốc Khánh- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: KL
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: KL

Hội thảo lần này thu hút 60 bài tham luận, ý kiến đóng góp của các cơ quan khoa học, các nhà khoa học, đội ngũ giảng viên, cựu sinh viên đến từ trường Đại học Vinh và các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trong cả  nước; các, sở, ban ngành thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trong đó có nhiều tham luận đáng chú ý như: Những quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Định hướng tiếp cận các điểm mới trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và vận dụng vào giảng dạy, NCKH hiện nay; Nhiệm vụ của giảng viên trong vận dụng quan điểm đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên…

GS.TS Nguyễn Huy Bằng-Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và giáo dục Đại học Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KL
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và giáo dục Đại học Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KL

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục chính trị trong các trường đại học nói chung, tại trường Đại học Vinh nói riêng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao lẵng hoa chúc mừng Khoa Giáo dục Chính trị thuộc trường Sư Phạm ( Đại học Vinh) nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: KL
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng  Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao lẵng hoa chúc mừng Khoa Giáo dục Chính trị - trường Sư phạm - Đại học Vinh nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: KL

Hội thảo là cơ hội quý để các thầy cô giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm và có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương nhằm vận dụng tốt quan điểm, đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Qua đó, tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường nói riêng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra./.

Tin mới