Đẩy nhanh tiến độ bàn giao, hoàn trả lưới điện nông thôn

(Baonghean.vn) - Cử tri phản ánh công tác bàn giao, hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn chậm, việc thanh toán tiền nhân dân đóng góp vẫn chưa dứt điểm, một số vùng người dân đang phải trả tiền điện sinh hoạt bằng giá điện kinh doanh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Điện quan tâm đến tiến độ tiếp nhận bàn giao lưới điện và hoàn trả tiền đầu tư cho nhân dân.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

- Về tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn.

Công tác giao nhận: Đến thời điểm hiện nay đã có 421/423 xã bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp quản lý, bán điện. 

Bảo dưỡng duy tu hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão ở Thanh Chương, ảnh Thành Chung
Bảo dưỡng duy tu hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão ở Thanh Chương, ảnh Thành Chung

Hiện nay còn 2 xã: xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu; xã Nghi Liên, thành phố Vinh đã đồng ý bàn giao cho điện lực Nghệ An, đã ký thống nhất khối lượng bàn giao với ngành điện. Tuy nhiên 02 xã yêu cầu phải hoàn trả tiền mới bàn giao chính thức. Có 02 doanh nghiệp tư nhân là HTX Mê Kông bán điện cho 150 hộ dân thuộc phường Quỳnh Thiện, HTX Quý Vinh bán điện cho 80 hộ dân thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Ngọc Lâm huyện Thanh Chương không đồng ý bàn giao. 

Đối với xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Ngọc Lâm ( Thanh Chương) đã có nhiều cuộc làm việc giữa ngành Điện và xí nghiệp chè, tuy nhiên chưa có được sự thống nhất của chủ tài sản. 

- Về hoàn trả tiền đầu tư cho nhân dân còn chậm

Phần lớn lưới điện hạ áp nông thôn được bàn giao ở thời điểm từ khi có Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. Việc bàn giao lưới điện trong thời gian này được thực hiện theo hình thức tự nguyện và nguyên tắc giao nhận thỏa thuận giữa hai bên chủ yếu là tăng vốn ngành điện (không hoàn trả vốn).  

ĐƯờng dây điện kém chất lượng ở Đông Sơn, Đô Lương, ảnh minh họa, Quỳnh Lan
ĐƯờng dây điện kém chất lượng ở Đông Sơn, Đô Lương, ảnh minh họa, Quỳnh Lan

Sau khi có Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Công Thương – Bộ Tài chính, tại thời điểm giao nhận, các chủ tài sản không có hồ sơ theo quy định, chứng từ chứng minh cơ cấu nguồn vốn để làm căn cứ cho việc hoàn trả. Tuy nhiên hai bên (HTX và Công ty Điện lực Nghệ An) vẫn lập biên bản xác định cơ cấu nguồn vốn theo khai báo của chủ tài sản để xác định giá trị còn lại của tài sản, triển khai tiếp nhận tài sản, bán điện đến hộ dân. Bên giao và bên nhận đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để Hội đồng định giá tài sản lưới điện HANT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị bàn giao lưới điện chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị tài sản còn lại để Công ty Điện lực Nghệ An có cơ sở trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn trả tiền đầu tư cho nhân dân.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn việc xác lập hồ sơ, xác định cơ cấu nguồn vốn, đánh giá giá trị còn lại của tài sản trong trường hợp không còn hoặc không đủ hồ sơ theo quy định để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện;

Huyện Yên Thành có khoảng gần 2.000 cột điện đã hư hỏng nghiêm trọng buộc phải thay thế, chưa nói đế hệ thống đường dây trần, xà sứ sử dụng quá lâu nay đã xuống cấp, dây chùng, đứt nối nhiều nơi nên nguồn điện không đảm bảo để người dân sinh hoạt, sản xuất.
Huyện Yên Thành có khoảng gần 2.000 cột điện đã hư hỏng nghiêm trọng buộc phải thay thế, chưa nói đế hệ thống đường dây trần, xà sứ sử dụng quá lâu nay đã xuống cấp, dây chùng, đứt nối nhiều nơi nên nguồn điện không đảm bảo để người dân sinh hoạt, sản xuất.

Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn cấp huyện sớm đánh giá giá trị còn lại của tài sản bàn giao trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ cho công tác hoàn trả vốn;

Công ty Điện lực Nghệ An hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xin cấp vốn để hoàn trả tiền đầu tư cho nhân dân.

PV ( TH)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới