Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nêu gương phải là công việc thường xuyên, kiên trì, liên tục và mang tính tự giác. Người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, các cơ quan, đoàn thể cần gương mẫu học trước, làm trước. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Chiều 7/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”.

Dự cuộc tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Nêu gương từ việc nhỏ, cụ thể

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình khẳng định: Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Đây là trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ góp phần dẫn dắt, lan tỏa, tác động mạnh mẽ, có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đạo đức, văn hóa trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu đề dẫn hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 2993 ngày 8/7/2019 và đồng thời giao Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An thí điểm triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao  ý thức, trách nhiệm, phải làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, lan tỏa để mọi người làm theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận: "Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên báo Nghệ An". Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về: Việc triển khai đăng ký và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên.

Các giải pháp hiệu quả gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của cấp trên (thực thi công vụ, cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cở sở; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền…

Đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo cấp ủy, cơ quan

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là một trong những đơn vị điểm trong triển khai thực hiện quy định nêu gương, bởi đây là một đảng bộ quản lý các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, là nơi tập trung nhân lực, trí tuệ, trách nhiệm cao nhất của địa phương; nếu ở đây thực hiện nêu gương tốt thì chắc chắn có hiệu quả, có tác dụng lan tỏa lớn trong tỉnh.

Do đó, để Quy định nêu gương trở thành việc thường xuyên, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu kiến nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định, kế hoạch thực hiện nêu gương tại các cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị mình.
Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, toàn đảng bộ cần chú trọng việc triển khai thực hiện quy định nêu gương gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Cùng đó, tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Đối với từng cán bộ, đảng viên cần phải xác định rõ việc thực hiện các quy định nêu gương là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là vấn đề tự thân, tự giác từ mỗi người, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý theo đúng quan điểm: “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau". 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Lựa chọn 8 đơn vị làm điểm xây dựng điển hình nêu gương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn 8 đơn vị làm điểm xây dựng điển hình trong thực hiện nêu gương, bao gồm 5 Đảng bộ: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; và 3 chi bộ: Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 chi bộ điển hình; mỗi chi bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 phòng, ban điển hình; mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất 1 cá nhân điển hình.

Thanh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới