mask

Đề cao xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND (ngày 15/4/2022), tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2022 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND (ngày 15/4/2022), tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN và giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác, các nước trong khu vực.

Các nước ASEAN. Ảnh tư liệu
Các nước ASEAN. Ảnh tư liệu

Tăng cường truyền thông về những lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện; tuyên truyền về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 trụ cột cộng đồng ASEAN; Tuyên truyền về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN mang lại cho Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp, người dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

Truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 trụ cột của cộng đồng ASEAN: Cộng đồng chính trị - an ninh: Chủ động, tích cực và có trách nhiệm; Cộng đồng kinh tế: Đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; Cộng đồng văn hóa - xã hội: Đề cao xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản, lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực. Truyền thông về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển cộng đồng ASEAN, hướng tới một cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm.

Đồng thời truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Nghệ An và Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Công tác tuyên truyền góp phần quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Việt Nam và Nghệ An đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng có thể khai thác. 

Tin mới