mask

Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia

Trong 50 phút sáng 27/6, thí sinh phải hoàn thành 40 câu trắc nghiệm, trong đó có nhiều tình huống pháp luật.
Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia ảnh 1
Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia ảnh 2
Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia ảnh 3
Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia ảnh 4
Đề và đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia ảnh 5

Tin mới