mask

Đề xuất gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp vượt khó khăn do dịch Covid-19

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói ngân sách gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp trong 5 năm...

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, chế biến nông sản trong khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA) đã bắt đầu có hiệu lực và tạo ra sân chơi mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là cần thiết.

Đề xuất gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp vượt khó khăn do dịch Covid-19 ảnh 1
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp từ địa phương cho thấy, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 107.000 tỷ đồng trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dự kiến 8.600 tỷ đồng (tương đương 8%) để thực hiện khoảng 800 dự án.

Nếu dự kiến hỗ trợ 1.000 tỷ đồng/năm từ ngân sách nhà nước, với mức hỗ trợ là 10 tỷ đồng/dự án (gấp gần 3 lần so với hiện tại), mỗi năm sẽ hình thành được 100 dự án. Như vậy, nếu dự kiến mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước giai đoạn này là 10%, sẽ thu hút được khoảng 9.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hy vọng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ mang đến nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, với giả thiết 100 doanh nghiệp nông nghiệp được hình thành mỗi năm và mỗi dự án được đầu tư có quy mô khoảng 100 tỷ đồng sẽ tạo ra ít nhất 10.000 việc làm trực tiếp và 30.000 lao động gián tiếp.

Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp trong vùng dự án trên địa bàn, tăng hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch nhanh hơn tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp trập trung vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp bao gồm: Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học./.

Tin mới