mask

Đề xuất gia hạn giảm các loại phí, lệ phí đến giữa năm sau

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn giảm các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021 đến hết tháng 6/2022.

Ngoài gia hạn cho các loại phí, lệ phí đã giảm, trong báo cáo gửi mới đây, Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí khác để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ cho biết, lãnh đạo Chính phủ đồng ý với đề xuất trên của Bộ Tài chính. Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gồm các khoản đã giảm trong năm 2021, và gửi về Bộ Tài chính để xem xét.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Minh Khái cũng đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn khi ban hành Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo báo cáo gửi Chính phủ của Bộ Tài chính, cơ quan này dự báo dịch còn có thể diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2022 và có thể bùng phát các đợt dịch mới, biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn.

Năm 2020, nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vì Covid-19, loạt phí, lệ phí đã được giảm 20-50%, như: lệ phí cấp giấy phép lập, hoạt động ngân hàng; lệ phí cấp chứng chỉ năng lực/hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; lệ phí sở hữu công nghiệp... Chính sách này sau đó được "nới" thêm thời hạn đến hết năm 2021.

Ngoài ra, năm 2021, Chính phủ còn giảm thêm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; phí trong lĩnh vực thú y. Các loại phí này giảm 10-50%.

Tổng số phí, lệ phí ước giảm thu trong năm 2020, 2021 khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tin mới