mask

Đề xuất giảm tỷ lệ đóng 2 quỹ bảo hiểm

Nếu được chấp thuận, giảm 1% mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chủ sử dụng lao động sẽ tiết kiệm 5.400 tỷ đồng mỗi năm.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ giảm tỷ lệ 1% đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, mỗi loại quỹ giảm đóng 0,5%, tương ứng tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng 5.400 tỷ đồng tiền tham gia bảo hiểm hàng năm.

de-xuat-giam-ty-le-dong-2-quy-bao-hiem

Mỗi loại quỹ giảm 0,5% mức đóng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 5.400 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Theo lộ trình, khoảng 2-3 năm tới doanh nghiệp được giảm mức đóng như đề xuất. Về lâu dài, Bộ sẽ nghiên cứu quy định tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực và thay đổi linh hoạt tùy vào độ rủi ro, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ căn cứ khả năng cân đối quỹ để quy định tỷ lệ đóng từng thời kỳ.

"Nếu được áp dụng, số tiền trên là khoản hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp khi áp lực về nguồn chi lương nhân công, sản xuất và cạnh tranh môi trường trong và ngoài nước ngày càng tăng", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Theo thống kê, tỷ lệ chi hai quỹ bảo hiểm này những năm gần đây thấp hơn nhiều so với thu, kết dư quỹ lớn. Trong 8 năm qua, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức chi cao nhất là 11%, năm 2015 mức chi chỉ khoảng 8%. Hiện, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp lớn, gần 49.000 tỷ. Năm 2015, số thu quỹ này là 9.470 tỷ nhưng chỉ chi hơn 50 %, khoảng 4.800 tỷ đồng.

Từ những số liệu trên, Bộ Lao động khẳng định đủ cơ sở giảm mức đóng hai quỹ này. Với Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Chính phủ quy định nên có thể áp dụng giảm ngay 0,5% mức đóng. Song Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Quốc hội phê chuẩn nên cần trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến.

de-xuat-giam-ty-le-dong-2-quy-bao-hiem-1

Các khoản mà người lao động phải đóng góp trong lương (xem chi tiết ). Đồ họa:Tiến Thành - Hoàng Phương.

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm trích theo lương của người lao động là 32,5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chưa tính kinh phí công đoàn 2%. Trong đó doanh nghiệp đóng 22% và người lao động đóng 10,5%.

Tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chiếm 1% do chủ sử dụng lao động đóng. Quỹ này dùng để trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 2%, trong đó chủ sử dụng lao động 1% và người lao động 1%, Nhà nước hỗ trợ duy trì số dư quỹ hàng năm. Quỹ dùng chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Theo VNE

Tin mới