mask

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đề xuất tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách tạo động lực như hỗ trợ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất; đưa cơ giới hóa vào sản xuất; chính sách đầu tư chợ đầu mối gắn với kho bảo quản nông sản.
 
s
Ngày 26/5, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại huyện Nghĩa Đàn. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa
Hiệu quả của chính sách
Buổi sáng, đoàn giám sát đã chia làm 2 tổ công tác trực tiếp giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách tại xã Nghĩa Trung; Hợp tác xã và Nông trường Cờ Đỏ cùng với một số đối tượng được thụ hưởng chính sách.


Từ thực tiễn ghi nhận được ở cơ sở, buổi chiều làm việc với UBND huyện, vấn đề được nhiều thành viên đoàn giám sát quan tâm đặt ra liên quan đến quy trình, hồ sơ, thủ tục, mối quan hệ phối hợp giữa huyện với các sở, ngành liên quan trong thực hiện chính sách.

Theo báo cáo của huyện Nghĩa Đàn, thời gian qua, huyện đã triển khai 8 nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách. Bao gồm nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập; chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở…

Các cơ chế, chính sách đều có tác động và hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chẳng hạn, việc thực hiện chính sách hỗ trợ máy nông nghiệp đã góp phần đưa cơ giới vào sản xuất, nhất là khâu làm đất đảm bảo 90-95% diện tích; hay hỗ trợ máy thu hoạch mía đã nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng mía, bởi trước đây công chặt mía bằng thủ công cao hơn thu hoạch máy.

Hay chính sách tưới cho cây trồng cạn gồm cam, quýt; hỗ trợ nuôi cá lồng; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế… đều đem lại hiệu quả.

Chủ tich
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn - Võ Tiến Sỹ đề xuất tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách tạo động lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó là vấn đề chất lượng giống cây, con hỗ trợ; hiệu quả và tác động của việc thực hiện từng chính sách cụ thể trên địa bàn huyện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bên cạnh các chính sách hiện có, một số thành viên đề xuất HĐND tỉnh cần tiếp tục thực hiện, bãi bỏ và đề xuất thêm cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh cũng như từng địa phương.

Chánh Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra huyện Phạm Tuấn Sơn báo cáo với đoàn giám sát công tác kiểm tra, giám sát của các cấp liên quan đến việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách. Ảnh: Mai Hoa

Phó trưởng Ban Pháp chế Thái Thị An Chung cho rằng, việc hỗ trợ giống cây, con nhằm mở rộng quy mô sản xuất là đúng, tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp khâu chăm sóc để tạo ra sản phẩm sạch và bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng "được mùa mất giá", và "được giá, mất mùa”, đảm bảo sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao giá trị.

Vì vậy, có cần đặt ra việc ban hành chính sách cho khâu chăm sóc và bao tiêu sản phẩm?

Huyện Nghĩa Đàn đã đưa 90 - 95% cơ giới vào sản xuất lúa Ảnh: Mai Hoa
Huyện Nghĩa Đàn đã đưa cơ giới vào sản xuất lúa trên 90 - 95% diện tích. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất ban hành chính sách khuyến khích sản xuất lớn

Bên cạnh đó, nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn phân kỳ nhỏ giọt theo từng năm; chính sách hỗ trợ nông nghiệp còn manh mún, dàn trải. Từ thực tiễn đó, Chủ tịch UBND huyện Võ Tiến Sỹ, cho rằng, huyện Nghĩa Đàn là vùng đất màu mỡ và có 81% dân số làm nông nghiệp. 

Để khai thác được thế mạnh của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đề xuất tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách tạo động lực như hỗ trợ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất; đưa cơ giới hóa vào sản xuất; xây dựng chuỗi giá trị; chính sách đầu tư chợ đầu mối gắn với kho bảo quản nông sản…

Đoàn giám sát khảo sát việc thực hiện chính sách tại nông trường Cờ Đỏ. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn giám sát khảo sát việc thực hiện chính sách tại Nông trường Cờ Đỏ. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách theo các nghị quyết HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thực hiện chính sách nông nghiệp đã tạo chuyển hướng tư duy trong sản xuất của người nông dân đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đưa cơ giới hóa để giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng năng suất và giá trị kinh tế.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và nghiên cứu để kiến nghị UBND tỉnh, các ngành sửa đổi về quy trình triển khai thực hiện chính sách, vừa đảm bảo quản lý chặt nguồn ngân sách, tránh trục lợi chính sách, vừa tạo thuận lợi cho các cấp thực hiện và người thụ hưởng.

Tin mới