mask

Đề xuất hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội vào MTTQ Việt Nam

Đây là 1 trong 4 đề xuất trong đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Trung ương về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sáng nay (6/4), ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, bên cạnh những thành tích, ưu điểm còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập: cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, bất hợp lý, kém hiệu quả, trên một số lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng.

Điều này đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và các phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới…

Đề xuất hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội vào MTTQ Việt Nam ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo

Mặt khác, cho đến nay, lý luận về tổ chức và phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được nghiên cứu nhiều.

Chính điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác tham mưu của các ban Đảng Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy và quy định phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

“Do đó, cả về lý luận và thực tiễn cho thấy rất cần có những nghiên cứu, lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực và hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”- ông Chính nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Chính cũng nêu lên 4 phương án được đề xuất trong đề tài nghiên cứu "Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do Ban Tổ chức Trung ương thực hiện.

Ông Chính cho biết, xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nghiên cứu đề tài này trong 12 tháng với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý và các nội dung được đưa ra phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện khoa học.

Theo đó, phương án 1: Giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay, tuy nhiên có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức, Nhà nước có giao kinh phí căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện.

Phương án 2: Nhất thể hóa chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, với tên gọi thống nhất là "Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" trên cơ sở cơ cấu lại cơ quan tham mưu, giúp việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay.

5 tổ chức chính trị xã hội được đề xuất, gồm: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

Phương án 3: Hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội thành các ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã.

Phương án 4: Hợp nhất Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Tin mới