mask

Đề xuất mức thu học phí mới trong các cơ sở giáo dục công lập ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Theo đánh giá của UBND tỉnh, mức thu học phí đang áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn không còn phù hợp. Do đó, cần ban hành mức thu học phí mới phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00

UBND tỉnh cho rằng, mức thu học phí đang áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn không còn phù hợp, mức thu học phí giữa các cấp học có sự khác biệt quá lớn, chưa bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, chưa phát huy đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để chia sẻ gánh nặng với ngân sách Nhà nước và tăng kinh phí chi hoạt động tối thiểu cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Do đó, cần ban hành mức thu học phí mới để thay thế mức thu hiện hành, phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

Vì vậy, UBND tỉnh đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 để trình HĐND tỉnh.

Đề xuất mức thu học phí mới trong các cơ sở giáo dục công lập ở Nghệ An ảnh 1

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Đào Quang Lợi cho rằng, việc ban hành mức thu học phí mới thay thế mức thu hiện hành là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Thanh Lê

Dự thảo Nghị quyết quy định, mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 được chia làm 3 vùng: vùng thành thị, vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, đối với vùng thành thị, mức thu học phí của 3 cấp: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 315.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 330.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 345.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng nông thôn, mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 100.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 105.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 110.000 đồng/học sinh; năm học 2025-2026 là 115.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 200.000 - 210.000 - 220.000 - 230.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 50.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 52.000 đồng/học sinh; năm học 2024-2025 là 54.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 56.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 100.000 - 105.000 - 110.000 - 115.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Mức thu học phí học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 -2026 bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Đề xuất mức thu học phí mới trong các cơ sở giáo dục công lập ở Nghệ An ảnh 2

Mức thu học phí mới được đề xuất trên cơ sở sắp xếp, phân loại vùng miền trên địa bàn tỉnh Nghệ An để các cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí. Ảnh: Thanh Lê

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, đối với vùng thành thị, một học sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 - 2026), tương ứng 310.000 - 315.000 - 330.000 - 345.000 đồng/tháng; vùng nông thôn là: 100.000 -105.000 - 110.000 - 115.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000 - 52.000 - 54.000 - 56.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 bằng 80% mức hỗ trợ học phí học trực tiếp.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ông Chu Đức Thái – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Việc xây dựng chính sách nhằm kịp thời quy định về mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Mức thu học phí mới xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa Nhà nước và người học nhằm góp phần giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tối thiểu về tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học.

Đề xuất mức thu học phí mới trong các cơ sở giáo dục công lập ở Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, mức thu học phí mới được UBND tỉnh đề xuất là mức thấp nhất so với quy định của Chính phủ. Ảnh: Thanh Lê

Việc xây dựng Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đúng các quy định hiện hành.

Đặc biệt, mức thu học phí mới được UBND tỉnh đề xuất là mức thấp nhất so với quy định khung học phí (mức sàn, mức trần) của Chính phủ.

Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục xem xét, nghiên cứu việc phân vùng thu học phí hợp lý trên cơ sở việc phân vùng thu học phí đã được quy định tại các nghị quyết trước kia và thực tế mức sống của người dân; quy định cụ thể về các vùng để có sự điều chỉnh cho phù hợp để trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII xem xét, thông qua.

Tin mới