mask

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

10 cơ quan, đơn vị đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông

  Ảnh minh họa - Internet
 Ảnh minh họa - Internet

Theo dự thảo, Cục Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số xe của Bộ Công an và xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông gồm: 1 - Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng, Báo Nhân Dân; 2 - Văn phòng Chủ tịch nước; 3 - Văn phòng Quốc hội; 4 - Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 5 - Xe ô tô phục vụ các đồng chí là thành viên Chính phủ; 6 - Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân); 7 - Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 8 - Văn phòng Toà án nhân dân tối cao; 9 - Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; 10 - Các Đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài.

Thông báo khi đã bán, cho, tặng xe

Dự thảo cũng quy định: Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi; trường hợp chủ xe không thông báo thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Xe của cơ quan, tổ chức đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

Bên cạnh đó, bổ sung Khoản 7 Điều 19 quy định về trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân); đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập); Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Theo Lưu Thủy/chinhphu.vn

Tin mới